Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

baskontoplan 2007-11-11 13:59
någon som har nån idé om vart man kan hitta färdiga kontoplaner anpassade för brancher?
i detta fall Bygg AB, då dom medföljande allternativen till Unibas är väldigt klent tilltagna.
det är väll något som borde finnas här på hemsidan eller hur Unicell!?
 Skrivet av:  Kenny IP: 90.229.131.148Svar: baskontoplan 2007-11-11 15:47
Den kompletta BAS-kontoplanen kan man ladda ner från http://www.bas.se

Många leverantörer av bokföringsprogram marknadsför sin "branschanpassade" lösningar. Oftast består den enda branschanpassningen av just ett par extra konton i kontoplanen.
På så vis har man hos en leverantör exempelvis i sitt "branschanpassade" bokföringsprogram fördelat fordonskostnader enligt följande:
5612 Personbilar,försäkr/skatt
5613 Personbilar,reparationer
5615 Personbilar,leasing
5619 Personbilar,övrigt
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 MC, moped- skoterkostnader
5670 Båt- flygkostnader
5680 Flygplans- o helikopterkostnad
5690 Övriga kostnader transp.medel
5710 Frakter och transporter

I UNI_BAS finns då inget konto för traktorkostnader, inget för MC, moped-kostnader och inte heller för helikopterkostnader. Behöver man något av dessa konton, då lägger man enkelt upp det kontot man saknar. Gå till Registervård/Kontoplan.

När det gäller varuinköpskonto, då räcker det för de flesta att man har ett enda konto - 4010. Även i ett litet byggföretag kan det räcka med bara 4010. Annars kan man i just ett byggföretag mycket väl komplettera sin kontoplan med t.ex:
OBS! Man måste dock ta i beaktande att konteringsarbetet kommer att ta betydligt längre tid.
4110 Jord, Grus- och bergmaterial
4120 Betong- och stenmaterial
4130 Trämaterial
4140 Metallmaterial
4150 Plast- och gummimaterial
4160 Papp- och fibermaterial
4170 Mineralbaserade material
4180 Kemiskt-tekniskt material
4190 Övriga material
4210 Markbyggnadsvaror
4220 Grundläggn-spec anläggn varor
4230 Stombyggnadsvaror
4240 Klimatskärmsvaror
4250 Stomkompletteringsvaror
4260 Inrednings- o utrustningsvaror
4270 Ytsiktsvaror
4280 Installationsutrustningsvaror
4290 Övriga sammansatta varor
4310 Markanläggningsentreprenader
4320 Grundläggn- spec anläggn entr
4330 Stombyggnadsentreprenader
4340 Klimatskärmsentreprenader
4350 Stomkompletteringsentrepren
4360 Rumskompletteringsentrepren
4370 Ytsiktsentreprenader
4390 Övriga underentreprenader
4410 VS-installationsentreprenader
4420 Luftbehandlingsentreprenader
4430 Kraft-, tele- o belysning entr
4440 Styr- o övervakningsentrepr
4450 Transportutrusningsentrepre
4460 Kyl- o frysanläggningsentrepr
4470 Processentreprenader
4490 Övriga installationsentrepr
4510 Maskiner utan förare
4520 Maskiner med förare
4530 Maskinreparation o underhåll
4590 Övriga maskinkostnader
4610 Myndighetskostnader mm
4620 Hyresmateriel
4630 Handverktyg, redskap, förbrmat
4640 Personlig skyddsutr, arbkläder
4660 Renhållning och städning
4690 Övriga drifts- o förbruknkostn
4710 Tekniska konsulter
4720 Byggadministrativa konsulter
4730 Besiktningar
4731 Erhållna kassarabatter
4732 Erhållna mängdrabatter
4733 Erhållet aktivitetsstäd
4740 Kontroller och provningar
4790 Övr konsult, besiktn, kontroll
4910 Förändr material- o varulager
4920 Kostnadsandel i konsortier
4930 Erhållna rabatter
4931 Erhållna kassarabatter
4932 Erh mängdrabatter (ink bonus)
4950 Bokfört värde försålda fastigh
4960 Bokf värde försålda fb-andelar
4970 Förändr påg arb, nedl kostnade
4971 Nedl kostn, ej res avräknt IB
4975 Nedl kostn, ej res avräknt UB

På intäktssidan kan man vidare komplettera med t.ex:
3010 Fakturering, kontraktsumma
3019 Fakturering, a conto
3020 Fakturering, index
3030 Fakturering, ändr o tlg arb
3040 Fakt annan än beställaren
3041 Fakt annan än beställ, tillval
3049 Fakt annan än beställ, övrigt
3060 Fakturering, koncernföretag
3061 Fakturering, moderföretag
3062 Fakturering, dotterföretag
3063 Fakturering, andra KC-företag
3080 Intäktsandel i konsortier
3090 Periodier konto entrepr verks
3091 Fakturerat, ej res avräknat IB
3095 Fakturerat, ej res avräknat UB
3110 Kreditivlyft, eg regi försäljn
3120 Kontantinsatser från köpare
3130 Slutavräkning mot köpare
3131 Slutavräkning kontrakt
3135 Försäljning, tillval
3137 Utg moms egen regi försäljn
3138 Kreditivlyft, slutavräkning
3139 Kontantinsatser, slutavräkning
3190 Periodiser konto eg regi förs
3191 Kred lyft o kontantinsats (IB)
3195 Kred lyft o kontantinsats (UB)
3210 Förs byggvaror/byggmaterial
3230 Uthyrning maskiner/material
3231 Försäljn inom bygg omv skatt
3250 Tekn o adm konsult-tjänster
3310 Försäljning av fastighet
3410 Hyresintäkter
3420 Hyrestillägg
3440 Räntebidrag
3500 Fakturerade kostnader
3610 Fsg av material
3620 Tillf. uthyrning av personal
3630 Tillf. uthyrning transp.medel
3670 Intäkter från värdepapper
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter
3710 Ofördelad intäktsreduktion
3730 Hyresrabatter
3740 Öresutjämning
3750 Punktskatter
3790 Övriga intäktskorrigeringar
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3912 Arrendeintäkter
3920 Provisionsintäkter, royalties
3950 Återvunna reserveringar
3960 Kursdifferenser
3970 Vinst avyttring immat anltillg
3971 Vinst vid avyttring imm. tillg
3972 Vinst vid avyttring bygg/mark
3973 Vinst vid avyttring mask/inv
3980 Erhållna bidrag
3990 Övriga ersättningar & intäkter
3992 Erhållna skadestånd

 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 90.224.38.240Svar: baskontoplan 2007-11-11 17:21
nu börjar det likna nåt men ändå saknas fortfarande många konton såsom [1228] som exempel
det som vore en intressant tjänst från er är ju att helt enkelt lägga upp en fullständig kontoplan
där alla konton som finns med i basplanen är med, efter det så får man själv ta bort dom som man inte har nån nytta av hellre det en att själv behöva leta upp och lägga till konton.
och därefter på hemsidan löpande lägga upp nya konton vartefter dom kommer till såsom arbetsgivaravgifter 18-25 [7560], ett förslag som säkert uppskattas av alla som själva sitter och letar efter konton som inte finns med.
 Skrivet av:  kenny IP: 90.229.131.148Svar: baskontoplan 2007-11-11 23:14
Hej!

De enda konton jag tidigare saknade var "egen insättning" och "eget uttag", jag är lite osäker på om det ingår i standarduppsättningen numera.

I vart fall är det MYCKET smidigare att skriva in de få extrakonton som man kan behöva, än att överrösas med hundra-förtio-elva ovidkommande konton och/eller radera en skrälldus med konton som man INTE behöver.

Egna konton kan skapas hur smidigt som helst i Unibas!
På så vis kan man verkligen skräddarsy sin kontoplan och minimera riskerna för felkonteringar!
Överblicken blir också mycket enklare med minimerat antal konton.

Men, jag håller med om att det kunde vara en viss finess med att presentera länkar till olika branchkontoplaner. För de som vågar lägga in allt, vill säga....

/ Lars B
/ Nöjd Unibas-användare, som jobbar med minimal uppsättning konton.
/ Kanhända blott 6-7 eget inskrivna konton.
 Skrivet av:  Lars Bergström IP: 81.234.145.192
Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
8 + 8 =